Musiikin vaikutus yhteiskuntaan

Musiikin vaikutus yhteiskuntaan

Musiikilla on aina ollut merkittävä rooli yhteiskunnalle ympäri maailmaa. Musiikilla on ilmaistu itseään eri kulttuureissa jo historian alusta saakka. Musiikkia on käytetty erilaisissa seremonioissa, rauhoittumishetkissä, esityksissä jne. Voi sanoa, että musiikilla on ollut aina suuri rooli maailman eri yhteiskunnissa.

Kun mietitään musiikin vaikutuksia yksilölle, voidaan helposti todeta useita eri hyötyjä, mutta tällä sivulla käsittelemme asiaa laajemmin eli sen vaikutuksia yhteiskuntaan.

Eroaako musiikin vaikutus nyky-yhteiskuntaan eri tavoin kuin historiassa? Voiko musiikkia käyttää hyödyksi hyväntekeväisyydessä? Musiikkia on käytetty kautta historian viihdetarkoituksiin ja esimerkiksi huvipuistoissa, kaupoissa, kasinoilla ja muualla kuulee yleensä aina musiikkia. Nettikasinoilla musiikkia on lähinnä peleissä. Nettikasinoilla casino bonukset tuovat asiakkaille lisämahdollisuuksia voittoihin. Musiikkia löytyy myös muunlaisilta pelisivustoilta.

Musiikkia käytetään todella laajasti lähes missä tahansa ja se on hyvin tärkeä osa yhteiskunnalle, käytännössä kaikilla osa-alueilla.

Musiikki yhdistää

Musiikilla on voima yhdistää samanhenkiset ihmiset. Ihmiset kerääntyvät yhteen konsertteihin kuuntelemaan lempiartistiaan tai yhtyettään. Konserteissa unohtuvat kaikki arjen huolet ja ihmiset tuntuvat olevan niissä yhtä. Tämä korostuu varsinkin konserteissa, joissa on yksi esiintyjä. Tällöin koko yleisö on saapunut katsomaan samaa esitystä.

Konserttikokemuksen jakaminen muiden kanssa on omanlaisensa kokemus ja moni löytää tällaisista tapahtumista jopa ystäviä. Konsertti herättää keskustelua ennen ja jälkeen, joka on omiaan luomaan tilanteita, joissa ihmiset tutustuvat toisiinsa.

Musiikilla on siis merkittävä sosialistava vaikutus. Sen avulla voidaan rakentaa suuriakin yhteisöjä, joiden jäsenet voivat tuntea yhteenkuluvuutta.

Viestin tuominen musiikin kautta

Musiikki on hyvä väylä tuoda omaa asiaa tai mielipidettä esille. Moni artisti kirjoittaakin kappaleitaan yhteiskunnallisista aiheista. Tällaiset kappaleet voivat saada artistista tai yhtyeestä riippuen laajastikin kuuntelijoita ja näin asia voi saavuttaa laajan yleisön.

Kappaleiden sanoitukset voivat herättää keskustelua esimerkiksi poliittisista tai muista aiheista, jotka ovat ajankohtaisia. Musiikilla voidaan tuoda tietoisuutta asioista.

Musiikki on mahdollisuus myös heille, jotka eivät ole löytäneet tehokkaampaa väylää keskustelunaiheiden esille tuomiseksi. Musiikki on historian saatossakin tuonut äänen heille, jotka eivät olisi muuten tulleet kuulluksi.

Tiettyjä vanhoja kappaleita kuuntelemalla voi aistia sen ajan tunnelman ja mietteet. Esimerkiksi sotaa on käsitelty erilaisisten musiikkikappaleiden sanoituksissa.

Onko musiikilla negatiivisia vaikutuksia?

Musiikki on hyvä väylä omien ajatusten esille tuomiseen. Sen kautta pystyy herättelemään ihmisiä miettimään asioita ja esille voikin tuoda niin positiivisia kuin negatiivisiakin asioita. Valitettavasti on olemassa musiikkia, jotka tuovat kuulijoilleen myös negatiivista sanomaa tai esimerkiksi rasistisia ajatuksia.

Niinpä jokaisen kuulijan on hyvä miettiä, kuinka paljon antaa musiikin sanoitusten vaikuttaa omiin ajatuksiin tai maailmankuvaan. Sanoitukset ovat kuitenkin yleensä vain sen sanoittajan omia ajatuksia.

Vaikka musiikki saattaisikin käsitellä jotain hyvin negatiivista, voi sillä siitä huolimatta olla myös positiivinen vaikutus. Tämä riippuu toki musiikista ja sen kuulijasta, mutta toisinaan voi olla apua kuunnella erilaisista huolista kertovia kappaleita. Jokainen muodostaa tietenkin oman henkilökohtaisen rajansa sille, millainen musiikki tuo helpotuksen ja rauhoittumisen tunnetta ja millainen taas tuo negatiivisia ajatuksia.

Musiikin voima hädän keskellä

Maailmalla on tapahtunut historian saatossa paljon suuria asioita, jotka ovat koskettaneet kerralla kokonaisia yhteiskuntia. Sodat, luonnonkatastrofit, onnettomuudet ja muut vaikuttavat yleiseen hyvinvointiin ja ihmisten mielentilaan merkittävällä tavalla. Musiikkia on hyödynnetty tällaisissa tilanteissa ennenkin ja näin toimitaan nykyäänkin.

Moni tietää Titanic-laivan kohtalokkaan tarinan, jolloin laivan upotessa viuluorkesteri lohdutti ihmisiä kauniilla soitollaan huhtikuussa 1912. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, kuinka musiikista voi saada lohtua toivottomaltakin tuntuvassa tilanteessa.

Myös sodissa on soitettu musiikkia ja se onkin ollut monelle sotilaalle tärkeä henkireikä haastavassa ja stressaavassa tilanteessa. Musiikilla voi olla toivoa ja rohkeutta tuova vaikutus.

Myös konsertteja on järjestetty erilaisissa hätätilanteissa ympäri maailman. Konserteilla on sekä tuotu ihmisille lohtua että rahallista hyötyä. Konserteista saatavia tuloja on käytetty hyväntekeväisyyteen. Hyvänä esimerkkinä Elämä Lapselle -konsertit, joissa on esiintymässä yleensä useita artisteja. Lisäksi konsertin aikana kerätään varoja hyväntekeväisyyteen ja samalla tuodaan tietoisuutta esimerkiksi syövästä tai muista terveydellisistä vammoista, vaivoista tai haitoista, joita lapsilla voi olla. Musiikki tuo näissä konserteissa lohtua sekä kotikatsojille että potilaille. Lisäksi konsertti liittää ihmiset yhden aiheen äärelle.

Back to top